Vauriotutkimukset

Mikäli rakennuksessa aistitaan hajuhaittaa ja/tai epäillään rakenteissa olevaa kosteusvariota esimerkiksi poikkeuksellisen runsaan hengitystie sairastelun vuoksi, on tällöin syytä selvittää rakenteiden kunto mahdollisen mikrobi/homeongelman poissulkemiseksi.

Vaikka rakennus todetaan kosteusmittauksin ”kuivaksi”, saattaa rakenteissa olla silti jo aiemmin syntyneitä kosteuden aiheuttamia vaurioita, jotka saattavat aiheuttaa hajuhaittaa ja sairastelua.

Tutkimus edellyttää yleensä rakenteisiin tehtäviä tarkistuspisteitä ja usein myös pienimuotoisia rakenneavauksia, tällöin rakenteita voidaan arvioida aistinvaraisesti ja tarvittaessa ottaa materiaalinäytteitä lähetettäväksi laboratorioon jatkotutkimuksiin.

Mahdollisten vaurioiden syntymiseen johtaneet syyt pyritään aina selvittämään.

Tutkimuksista teemme aina tilaajalle kirjallisen raportin. Raportoinnissa pyrimme selkeyteen ja ymmärrettävyyteen mm valokuvin. Raportissa otetaan kantaa mahdollisten vaurioiden aiheuttajiin sekä kerrotaan tarvittaessa suositeltavat jatkotoimenpiteet.